Gelingen Immer
Consulting Company
ליווי משפטי בפעילות פיננסית
ליווי משפטי בפעילות פיננסית

הפעילות הפיננסית של החברה דורשת לא רק תכנון וחישוב רווחיות, אלא גם תיעוד משפטי נכון של כל הפעולות. שיתוף פעולה עם עורכי דין מוסמכים בתחום הכספים והמיסוי יסייע בהגנה על העסק מפני הוצאות בלתי צפויות, ולהגן על הבעלים מפני אחריות מנהלית, אזרחית ואף פלילית.

בכל שלב ההתפתחות של החברה יש חשיבות לליווי משפטי בעסקאות פיננסיות. יחד עם זאת, ביצוע עסקאות פיננסיות כלשהן מחייב גם תיעוד נכון וגם ניתוח כדאיות, סיכונים הנובעים מהעסקה, כמו כן חוקיות העסקה.

שירותים משפטיים מוסמכים מבטלים את הצורך בלבזבז את הזמן ומשאבים של החברה על משא ומתן עם שותפים לעסקה, רשויות מס, הבהרת רשימת המסמכים הנדרשים לפעולה מסוימת ונהלים אחרים שבלעדיהם הפעילות המשפטית של הארגון הופכת לבלתי אפשרית.

:יועצים של חברת גולדן פיש סולושן יספקו

  • ;ניתוח והמלצות על מערכת המיסוי עבור החברה שלך
  • ;ייעוץ בעניין של אופטימיזציה של מיסוי
  • ;ליווי במהלך הרחבת תחום הפעילות של החברה או בפתיחת סניף
  • ;ניתוח והכנה לביקורות על ידי רשויות מס
  • ;ייצוג ויישוב סכסוכים למיניהם
  • .ליווי משפטי בפרויקטים פיננסיים גדולים
Let us provide legal support for your financial transactions!
Submit a request

שלח לנו מייל