Gelingen Immer
Consulting Company
תמיכה משפטית בהקמתו של העסק, במהלך הקמת עזק מחדש ובמהלך הפסקת עבודתו של העסק
תמיכה משפטית בהקמתו של העסק, במהלך הקמת עזק מחדש ובמהלך הפסקת עבודתו של העסק

הקמתו של העסק, ניהול פעילות שוטפת שלו, פיתוח העסק או הרחבתו ופירוק החברה מובילים ליצירת יחסים משפטיים שונים. על מנת לנהל את הפעילות כראוי ובהתאם לדרישות כל דין, חשוב לקחת בחשבון כל המגבלות החוקיות.

ייעוץ משפטי מעורך דין מוסמך בתחום דיני תאגידים יעזור לקחת בחשבון את כל ניואנסים של החוק, להקים עסק בצורה נכונה ולהפחית סיכונים עסקיים.

:עורכי-דין של גולדן פיש סולושן

מלווים את הקמת העסק:

  • ;נותנים ייעוץ בכל הפרטים הקשורים לניהול עסק באוקראינה
  • ;נותנים ייעוץ לגבי כל סוג ארגונית ומשפטית הקיים, לגבי יתרונות החסרונות שלהם, עוזרים לבחור סוג העסק אשר יתאים ביותר לעסק שלך

מלווים במהלך תהליך רישום והעברה של גופים משפטיים, נציגויות וחברות זרות:

  • ;מכינים מסמכי התאגדות
  • .נותנים ייעוץ ומכינים מסמכים הנדרשים לקבלת אישורים ורישיונות

מלווים את הפעילות התפעולית של החברה:

  • ;נותנים ייעוץ בעניין פתיחת חשבונות בנק
  • ;נותנים ייעוץ לגבי דרישות מיסוי ודיני עבודה
  • .מלווים תהליך עריכה וחתימת חוזים

מייצגים את הלקוח ומגנים על זכויות החברה ברשויות ומוסדות ממשלתיות ורגולטוריות.

מלווים הליך פירוק העסק.

Legal support is important!
Submit a request

שלח לנו מייל