Gelingen Immer
Consulting Company
הערכת עסק וגיבוש תכנית עסקית
הערכת עסק וגיבוש תכנית עסקית

תוכנית עסקית היא תיאור מפורט של ניהול עסקי, נקודת מוצא קריטית לפעילות הארגון, השקת פרויקט חדש ובניית מודל עסקי, מקור חשוב לצבירת מידע אסטרטגי, דרך להשפעה ניהולית ישירה על המצב העתידי של הארגון.

תכנון עסקי מגדיר דרכים להשגת רווחיות, למזעור עלויות ולהחזר השקעה.

מטרת התכנון העסקי היא להבטיח יציבות זרמים פיננסיים, לקבוע סדרי עדיפויות עסקיים ולהעריך את ההזדמנויות הקיימות.

תוכנית עסקית מחושבת ומתוכננת היטב חוסכת זמן וכסף לעסקים לטווח הארוך וגורמת השפעה ישירה על אטרקטיביות להשקעות ויציבות בתנאי תחרות.

:הערכה עסקית וגיבוש תוכנית עסקית עבור העסק שלך על ידי מומחים של גולדן פיש סולושן היא

  • .איסוף, עיבוד וניתוח מידע אודות הסביבה העסקית הפנימית והחיצונית
  • .פיתוח חלקים מרכזיים בתכנית העסקית
  • .בנייה וחישוב מודל פיננסי
  • .עריכת תוכנית עסקית סופית
Let's create your business plan!
Submit a request

שלח לנו מייל