Gelingen Immer
Consulting Company
הגנה על קניין רוחני
הגנה על קניין רוחני

קניין רוחני הוא שם כולל לסוגי זכויות בנכסים הלא מוחשיים שהינם פרי יצירתו של אדם.

בחברה גולדן פיש סולושן אנו רואים בקניין רוחני נכס חשוב מאוד מבחינה אסטרטגית עבור החברה, שבזכותו העסק יוצר מקומות עבודה, מקבל רווחים ומקבל יכולת להתחרות בשוק. צריך להגן על קניין רוחני זקוק, מכיוון שלעתים קרובות הוא הופך למושא של פעולות ופרות בלתי חוקיות.

:עורכי-דין של גולדן פיש סולושן

נותנים ייעוץ בעניין הקניין הרוחני שלך ועל הפעולות המשפטיות הנדרשות להגנה עליו.

Давайте защитим вашу интеллектуальную собственность!
Оставить заявку

שלח לנו מייל