Gelingen Immer
Consulting Company
ייעוץ לניהול
ייעוץ לניהול

ייעוץ לניהול משאבי אנוש זה שירותים לארגון העסקה וניהול משאבי אנוש של החברה. מגוון השירותים יכול לנוע בין ליווי במהלך גיוס עובדים והעסקתם לבין תכנון אסטרטגי של מדיניות ניהול משאבי אנוש, שילוב של תוכניות ניהול משאבי אנוש, תהליכים, מדיניות או פרקטיקות.

תפקידו של יועץ לניהול משאבי אנוש של חברת גולדן פיש סולושן הינו לזהות את הצרכים של חברתהלקוח, לפתח תוכנית פעולה וליווי ביישומה. המטרה העיקרית היא לעזור בניהול משאבי אנוש, להגדיל את התפוקה, היעילות, התקשורת והמוטיבציה של העובדים.

:חברת גולדן פיש סולושן מעניקה ייעוץ בנושא

  • .ניתוח צרכי צוות העובדים בהתאם למפרט עסקי של הלקוח
  • .פיתוח אסטרטגיית כוח אדם
  • תמיכה וייעוץ להנהלת החברה ומחלקת משאבי אנוש במהלך הפעלתן של מערכות ניהול משאבי אנוש חדשות או שדרוג מערכות קיימות.
  • .חקר וניתוח שוק השכר וגיבוש מדיניות שכר בארגון
  • הקמה מהתחלה או מחקר, זיהוי פערים והתאמת תהליכי ניהול משאבי אנוש על פי: גיוס, הסתגלות, הכשרת העובדים.
  • .פיתוח ויישום מדיניות ונהלים לחיפוש, אימות ידע מקצועי וגיוס מועמדים
  • .בחינת הכשרה מקצועית של עובדים
  • .פיתוח חבילות של תנאים סוציאליים ומערכות מוטיבציה
Let's build your HR - processes!
Submit a request

שלח לנו מייל