Gelingen Immer
Consulting Company
בניית תהליכים פיננסיים ותפעוליים אוטומטיים
בניית תהליכים פיננסיים ותפעוליים אוטומטיים

חברות מייצרות ומעבדות כמות משמעותית של מידע על בסיס יומיומי, כך שיש צורך בניהול, אחסון יעיל והבטחת אפשרות גישה מהירה אליו. אוטומטיזציה של תהליכים עסקיים היא המפתח להפחתת שגיאות, להגברת הפרודוקטיביות ולחסכון במשאבים.

קודם כל, מומלץ לבצע אוטומטיזציה של תהליכים פיננסיים: תקצוב, ניהול הכנסות והוצאות, סידור מסמכים, עריכת דוחות.

:יתרונות עיקריים של אוטומטיזציה של פעולות פיננסית

 • .חסכון של זמן
 • . צמצום הסבירות לטעויות ומניעת טעויות עקב הגורם האנושי
 • .הקפדה על עקביות של תהליכים
 • .כמות נתונים מקסימלית
 • .שקיפות ואופטימיזציה של תכנון, חישוב סכומים ותשלומים
 • .עריכת דוחות כספיים וניהוליים
 • .אפשרות לתגובה מהירה ושימוש יעיל יותר במשאבים
 • .צמצום סבירות למעשי רמאות

בניית תהליכי עבודה ובקרה של פעילויות פיננסיות ותפעוליות אוטומטיות על ידי מומחים של גולדן פיש סולושן היא פרויקט מורכב הכולל בתוכו השלבים הבאים:

 • .קביעת יעדי אוטומטיזציה - גיבוש משימות שעל אוטומטיזציה לפתור
 • אופטימיזציה של תהליכים עסקיים - מתן המלצות על ביטול תהליכים ותתי תהליכים לא כדאיים.
 • .הכנת מפרטים טכניים - ניסוח דרישות ברורות ותיאור נהלים ותקנות אמור להיות אוטומטי
 • .בקרה על יישום הפרויקט
 • .סנכרון של כל מאגרי מידע ומערכות מידע
 • .הגדרת פרמטרים של מערכות אוטומטיות לצרכים עסקיים
Let us automate your business processes!
Submit a request

שלח לנו מייל