Gelingen Immer
Consulting Company
תכנון אסטרטגי
תכנון אסטרטגי

התכנון האסטרטגי מהווה מרכיב מרכזי בהתפתחות של כל גוף וארגון, הוא המפה והמצפן של ההנהלה, ללא תכנון אסטרטגי מתאים, הארגון לא יכול לקבוע מדדים להצלחה או צעדים נדרשים על מנת להגיע להישגים ולהשיג יעדים. התכנון האסטרטגי מגדיר את המשימה והיעדים של הארגון, כמו כן, אופן השימוש במשאבים כגון: ניסיון ומידע של אנשי צוות, נכסים פיננסיים ומוחשיים במטרה כדי להשיג אותם.

:מומחים של גולדן פיש סולושן מספקים

 • ;ניתוח שוק
 • ;מחקר והגדרה של מספר יעדים אסטרטגיים חלופיים
 • .בחירת נושאים המבטיחים ביותר והקצאת המשאבים בארגון להשגת היעדים שנבחרו

:האסטרטגיה מספקת תשובות לשאלות החשובות כגון

המשימה: במה עוסק הארגון שלך? או במה צריך להתעסק הארגון שלך?

חזון: איפה אתה רוצה להיות?

נקודת המוצא: איך העניינים? מה הולך טוב? מה לא כל כך טוב?

רטרוספקטיבה: איך הגעת לנקודה זו? מה עבר טוב? משהו השתבש?

מטרה: כיצד ניתן לשפר את מצבך? אילו אפשרויות עומדות בפניך?

סיכונים: מה עלול למנוע ממך להגיע לשם?

פעולות טקטיות: מה עליכם לעשות כדי להגיע למטרה?

מגבלות: מה לא כדאי לך לעשות?

:שירותי פיתוח ויישום אסטרטגיה של חברת גולדן פיש סולושן כוללים

 • .מחקר שוק ותהליכים עסקיים של חברת הלקוח
 • .ניהול פעלות אסטרטגיות
 • .קביעת יעדים אסטרטגיים
 • .פיתוח אסטרטגיה
 • .פגישות קבועות עם מנהלי חברת הלקוח
 • .ניתוח דוחות וניתוחים סטטיסטיים של הארגון בתהליך יישום האסטרטגיה
 • .בקרה על היישום
 • .מתן המלצות לייעול פעולות להשגת היעדים שהוגדרו
Let's create your strategy!
Submit a request!

שלח לנו מייל