Gelingen Immer
Consulting Company
ניהול חשבונאות
ניהול חשבונאות

חישוב ורישום יומיומי של עסקאות הינו תהליך שגרתי, שלוקח זמן רב, דורש כישורים טובים, כמו גם מעקב אחר שינויים מתמידים בחקיקה של אוקראינה והתאמה מהירה של חשבונאות בהתאם להם.

:יתרונות חשבונאות מיקור חוץ

 • ;הפחתת עלויות ללא אובדן איכות ודיוק החשבונאות
 • ;אין צורך לבחור ולהעסיק צוות רואי חשבון
 • ;אפשרות ליצירת תנאים להפעלה הצמיחה של העסק
 • ;לא צריך לשלם עבור שימוש בתוכנה
 • .אופטימיזציה של חשבונאות

:רואי חשבון של גולדן פיש סולושן מספקים

 • .תקשורת עם קבלנים
 • .אוסף מסמכים מקוריים נכנסים
 • .בדיקה והשתקפות במערכת חשבונאית מסמכים מקוריים נכנסים
 • .רישום מסמכים מקוריים פנימיים: מסמכים לנסיעות עסקים, מסמכים רלוונטיים אחרים, רישום מחיקה והעברה של סחורות וחומרים
 • .ניהול חשבונות בנק
 • .הכנת צווי תשלום ו/או בקשות לביצוע התשלומים הנדרשים
 • .קשר עם הבנקים איתם חברת הלקוח עובדת
Let's balance your books!
Submit a request

שלח לנו מייל