Gelingen Immer
Consulting Company
ניהול חשבונות ותשלום שכר
ניהול חשבונות ותשלום שכר

מיקור חוץ של חישוב ותשלום שכר עברה - תמיכה מקיפה בחישוב, חישוב ותשלום שכר ותשלומים אחרים בהתאם לחוזי עבודה או חוזים אחרים.

היתרונות של מיקור חוץ בחישוב ותשלום שכר לעסקים קטנים וגדולים הם חיסכון במשאבים ויכולת התמקדות בפיתוח תהליכי ליבה עסקיים.

צוות רואי החשבון של גולדן פיש סולושן בעל ניסיון רב, עוקב באופן שוטף אחר שינויים בחקיקה, משפר את הכישורים באופן שוטף ועובד עם תוכנות מודרניות. כל החיובים נעשים בהתאם למדיניות החשבונאית של כל חברת הלקוח.

היתרון של גולדן פיש סולושן הוא מומחים מוסמכים בתחום המאבק נגד הלבנת הון, נגד מימון טרור ומימון התפשטות נשק להשמדה המונית, וכן ביצוע פיקוח כספי על נושאי המעקב הכספי העיקרי.

:רואי חשבון של גולדן פיש סולושן מספקים

 • ;חישוב שכר עבודה פעמיים בחודש - מקדמה ותשלום סופי
 • ;חישוב הטבות, שכר עבוד עבודה בשעות נוספות, תשלומי פיצויים ותשלומים אחרים שנקבעו בחוזה עבודה או במערכת התגמול של חברת הלקוח
 • ;חישוב דמי חופשה ודמי מחלה
 • ;עריכת חישובים סופיים בעת פיטורי עובדים
 • ;חישוב מיסים ותשלומים אחרים לעובדים שמועסקים על פי חוזים אחרים
 • ;חישוב מס הכנסה אישי בעת חישוב הטבות נוספות
 • ;עריכת תלושי משכורת, ומסירתם לעובדים
 • ;מתן הסברים בעניין חישוב השכר והמיסים
 • ;עריכה והגשת דוחות חובה לגורמים ממשלתיים
 • ;הכנת מידע בנקאי להעברת שכר לעובדים
 • ;אוסף מסמכים הנדרשים חישוב שכר
 • ;עריכת דוחות מפורטים על שכר עבודה, מיסים וחיובים אחרים
 • ;הכנת דוח על עסקאות להעלאה לאחר מכן למערכת החשבונאית של חברת הלקוח
 • .הכנת מסמכים לביקורות על ידי רשויות מס
Let's organize your team payroll accounting!
Submit a request

שלח לנו מייל