Gelingen Immer
Consulting Company
ניהול כוח אדם
ניהול כוח אדם

ניהול כוח אדם הינו טיפול בסוגיות רבות כגון יחסי עבודה, רווחת עובדים, גיוס עובדים, הדרכות, שכר, תנאי עבודה וסביבת עבודה וכוי' תוך התחשבות בכל דרישות דיני העבודה.

:מיקור חוץ של ניהול כוח אדם מאפשר

 • .להגדיר את המשימות והצרכים הספציפיים של העסק לצורך ניהול כוח אדם
 • .ניהול רישום יעיל של כוח האדם
 • .בקרה על העסקה של כוח אדם בחברה
 • .לצמצם סיכונים של אי ביצוע דרישות של דיני עבודה
 • .להבטיח יעילות מקסימלית של תהליכים על חשבון אובייקטיביות ומקצוענות של מומחי חברת מיקור החוץ
 • .צמצם מספר העובדים ועלויות בלי גרימת נזק לניהול משאבי אנוש

:מומחים בתחום משאבי אנוש של גולדן פיש סולושן מבצעים

 • ;עריכה והתאמה של חוזי עבודה, תיאורי משרה ותפקידים, תקנות פנימיות על מחלקות, שכר כבודה, תגמולים ותקנות פנימיות
 • ;רישום תחילת העסקה והפסקת יחסי עבוד-מעביד
 • ;ניהול רשימת חופשות
 • ;ניהול מרשם צווים ותיעוד כוח אדם
 • ;עריכת רשימות שעות עבודה לעובדים
 • ;רישום חופשות מחלה ובקשות למימונן מקופת הביטוח הלאומי
 • ;הכנת תעודות ממקום העבודה ואשורים על הכנסות ממקום העבודה
 • ;ניהול פנקסי עבודה של עובדים
 • ;ניהול תיקים אישיים של עובדים
 • .ליווי מלא של ניהול רשומות כוח אדם
Let's organize people records!
Submit a request

שלח לנו מייל