Gelingen Immer
Consulting Company
ניהול של מערכות בטיחות בתעסוקה
ניהול של מערכות בטיחות בתעסוקה

הבטיחות בעבודה היא מכלול של דרישות טכניות וחוקיות כלפי הארגון בקשר למקומות העבודה בו. דרישות אלה מוסדרות בבירור על ידי חקיקה, תקנות ותקנים בהתאם לסוגי פעילות. קיום וביצוע דרישות בטיחות במקום העבודה מבטיחים את ביטחונם של העובדים והמעסיקים כאחד.

מיקור חוץ של ניהול בטיחות בעבודה ודרישות לגבי בטיחות האש מבטיח הפחתת סיכונים במקומות העבודה ויציר מערכת אפקטיבית להגנה על שלומם ובריאותם של המועסקים בארגון. היישום האיכותי שלהם דורש הכשרה מקצועית גבוהה, הכרת דרישות החקיקה, התקנות והתקנים.

:השירותים של גולדן פיש סולושן כוללים

  • .ייעוץ מומחה לגבי דרישות חוק אוקראינה "על הגנת עבודה", ISO 45001: 2018, מערכת ניהול בריאות ובטיחות בעבודה, OHSAS 18001: 2007, שינויים ותיקונים במסגרת החקיקה
  • .עריכת מסמכים בנושאי בטיחות בעבודה, בטיחות אש ובטיחות חשמל
  • .ביקורת של ניהול בטיחות בעבודה - אימות מקיף ועצמאי של עמידה בתנאי העבודה בהתאם לדרישות החוק
  • ביקורת מערכת בטיחות אש - הערכה מקצועית של רמת בטיחות אש של הארגון ועמידה בדרישות ובתקנות.
  • .ניהול הכשרה מקצועית בנושאי בטיחות בעבודה למנהלים ועובדים
Let's organize your workplace safety system!
Submit a request

שלח לנו מייל