Gelingen Immer
Consulting Company
Організація системи безпеки праці
Організація системи безпеки праці

Система охорони праці гарантує безпеку працівників та роботодавця.

Безпека праці – це комплекс технічних та юридичних вимог до організації праці на підприємстві. Вимоги чітко регламентовані законодавством, нормативами та стандартам, частково залежать від кількості осіб на підприємстві та специфіки діяльності. Належна організація та дотримання вимог гарантують безпеку як працівників, так і роботодавців.

Аутсорсинг організації безпеки праці та пожежної безпеки гарантує зменшення професійних ризиків та створення ефективної системи охорони праці. Для якісного виконання такого завдання потрібна глибока професійна підготовка, знання вимог законодавства, нормативів та стандартів.

Послуги GELINGEN IMMER включають:

  • Консультації експертів щодо вимог Закону України «Про охорону праці», ISO 45001:2018, системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці, OHSAS 18001: 2007, актуальних змін і доповнень законодавчої бази.
  • Розробку документації з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки.
  • Проведення аудиту охорони праці – комплексної, незалежної перевірки відповідності умов праці вимогам законодавства.
  • Проведення аудиту пожежної безпеки – професійної оцінки рівня захисту підприємства від пожежі та відповідності вимогам та правилам.
  • Організація навчання та підвищення кваліфікації з охорони праці та техніки безпеки для керівників та працівників.
Давайте організуємо вашу систему безпеки праці!
Оставить заявку

Напишіть нам