Gelingen Immer
Consulting Company
גיוס עובדים
גיוס עובדים

גיוס מועמדים מתאימים שיעבדו בשיתוף פעולה עם שאר עובדי החברה עד גמר החוזה או עבודה בפרויקט הינו משימה מורכבת וחשובה לכל החברה.

תנאיי העסקה מודרניים מהווים תחרות כלל עולמית, סביבה המשתנה במהירות ומאבק על כל מומחה בתחום ו/או במקצוע.

אאוטסטאפינג בגיוס עובדים יאפשר בחירה של מועמדים של לא רק יגיעו למקום העבודה, אלא הם ימצאו פטרונות יעילות לשאלות העומדות בפני הארגון.

:איתור בעלי מקצוע על ידי חברת גולדן פיש סולושן כולל

  • .גישה סטנדרטית לאיתור והעסקת מומחים בעלי הכשרה גבוהה
  • אבחון מקצועי אובייקטיבי והערכה פסיכולוגית שעזרת מבחן מקצועי, מבחני להגדרת טיפוסי אישיות, רמת אינטליגנציה וסגנון התקשורת עם אחרים, ניהול משאבי אנוש על פי דרישות הלקוח.
  • .אישור המלצות והישגים מקצועיים של מועמדים במקומות עבודה קודמים
  • .ניהול ראיונות עבודה וסיוע ללקוח בניהול ראיון על ידו
  • .ליווי המועמד בתהליך פירוטים ממקום עבודתו הקודם
Let's find your people!
Submit a request

שלח לנו מייל