Gelingen Immer
Consulting Company
Управління фінансвою діяльністю
Управління фінансвою діяльністю

Фінансовый директор організовує ефективне управління фінансовими ресурсами бізнесу.

Кваліфікований фінансовий директор налагоджує стабільність та безперервність фінансових потоків та діяльності компанії. Фінансовий директор, залучений на умовах аутсорсингу стане цінною частиною інфраструктури вашого бізнесу.

Фінансовий директор:

 • Регулює та планує фінансові потоки.
 • Координує виконання облікової, податкової, інвестиційної політик компанії.
 • Управляє активами та пасивами підприємства.
 • Контролює виконання фінансових планів та бюджетів.
 • Розподіляє фінансові ресурси.

Переваги аутсорсингу послуг фінансового директора – можливість залучення фахівця високого рівня, використання його досвіду, накопиченого у роботі на інших аналогічних проектах, можливість приймати зважені рішення за рахунок наданої фінансовим директором звітності, а також доступ до новітніх технологій та інформаційних систем.

Фінансові директори GELINGEN IMMER забезпечать:

 • належну підготовку фінансової звітності з дотриманням законодавчих вимог;
 • нагляд та керівництво вашою фінансовою командою за такими основними операціями - ведення бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, платежів, управління основними засобами тощо;
 • консультування щодо управління грошовими потоками та пошук додаткових джерел фінансування;
 • підготовку обґрунтованих щомісячних, квартальних та річних звітів для різних зацікавлених сторін;
 • визначення та нагляд за ключовими показниками ефективності та звітування;
 • ефективне управління бюджетом та його регулярний моніторинг;
 • участь у засіданнях правління або засіданнях керівництва.
Давайте упорядкуємо ваші фінанси!
Оставить заявку

Напишіть нам